БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Стаите

Вергиния Дамянова Генова (verdji)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Стаите ги пълнят с вещи, вещите – попиват тишината. Стаите превръщат в дом – Дом, във който само вещите попълват празнотата.
2003-05-11