БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Вдругиденшно

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Пак подплаших врабците по стряхата
разлетяха се малките гамени,
отърваха се те от уплахата
и накацаха пак като каменни.

Аз наперен ги дебна по покрива
те писукат, страхливо се гушат,
но ми бягат, не са като охлюви,
а от жегата лапичките ми пушат.

Ей сега ще се просна на слънцето
ще мирувам и тихо ще мъркам
по улука ще сляза до дънцето
и накрая пак ще объркам -
ще нагазя сред репите в двора
всичките ще ги овършея
след това ще избягам на бора
и няма няма няма да мисля за нея...

Ама не става :)

11.05.2003г.     17:01 часа.


2003-05-11