БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Утрешно

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Стъпките заглъхват
по пясъка на утрешният ден
Желанията се измъкват
отпускам се, крещи смъртта във мен.
Робувам, скривам се сред граници
зазидах тайната врата
отминаха ме всички празници
а аз все още се тая.
"Затворено", виси на портата,
и няма дръжка, ни стена.
Поредното парче от тортата
размаза се и падна под дъжда.
Поливам черните си делници
с надеждата да порастат,
големи, длъгнести безделници
и да ме убият докато си спя.

11.05.2003г.      13:40 часа.


2003-05-11