БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Амфора

Евгений Иванов (евгений иванов)

Раздел: Поезия на чужд език  Цикъл:


http://turizm.lib.ru/img/n/nowak_a_w/5-munchen/index.shtml

Христианскiй мученникъ и чародѣй.
Кто правѣдникъ, а кто злодѣй?
Казненъ один, другой зарѣзанъ.
Чей духъ ихъ памятью истерзанъ?
Тѣхъ поръ лишь амфора въ музеѣ.

2009-01-15