БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

(нмн)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:


С метани пристъпва вечерната участ на деня.
Лампите бавно убиват уморените ласки на слънцето.
Навън, по зеленото покривало на корените
Децата царуват с корони от топки и криеници.
През прозореца инкогнито се вмъква синия хлад,
Повикан от часовника.
Няма оптимизъм, няма отчаяние.
Това е една игра на усещания.
Чувам хриптенето на молива.
2008-12-11

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)