БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


след любовното ти признание

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл: Публикувани

натежалото тяло
като дънер на старо дърво
се разтърсва
от вятъра на промяната

тази нощ
сякаш благослов се изсипа с дъжда
стари счупени клони отвя
стари листи
насмете
и прогони дървоядите
на душата ми

сред унилокафявото
смело грейва листо
даже не е листо
а мечтание за такова

и протягам заспалото
и забравено без любов
за последен път може би
преди зимата
малко клонче надежда

към твойта суровост

 

Публикувано в "4" eКниги София 2011, с. 128 

 

Също и в сп. Пламък бр. 4, 2012, с. 95