БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


За красотата и аромата

Валентин Йорданов (valiordanov)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Пося ме! А не исках да замръквам в почвата която не ме храни... Въпреки това, че днес изсъхвам бълхите продължават да ме лазят... Стискам зъби. Зная! Ще си идат! Саксията е моят дом навеки. Когато по-красиво цвете видят бълхите се превръщат във човеци... От красотата всички се нуждаят уханието рядко впечатлява. Добре обаче е това да знаете: Красивото чрез аромат се разпознава!
2008-11-24