БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


като наистина

Надежда Ангелинова (edna)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Черни коне препускат в ноща,
ездачите и те са във черно.
Искри хвърчат,вихрушка изви,
тичат кучета верни.
Ледено дай! Медено три,
покривка и топла постеля.
Ханът се скри.
Отново в ноща
и прах под нозете се стеле.
Тъмни листа шушнат във страх,
клони се удрят в лицето.
Целите в прах.
Устните в кръв.
Бясно се люшка сърцето.
Светли следи
по потния гръб,
конят ще падне под мене.
Не спирам, препускам
остра стрела, вик на жена
вятър в ушите ми стене.
Ето успях!
Звън на метал.
Топли ръце и устни.
Утре отново!
Отново на коня!
Ако сънят ме допусне!

2003-05-08