БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Душа без пагони

Валентин Йорданов (valiordanov)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Душата ми не е с пагони. Цивилна е, но не ченге. Не спазва писани закони, лети с пегасовски криле. На шефове не рапортува. Не крие бликнали сълзи. Душата ми не козирува, а след мечтите си лети. Сиренен вой не и проправя пътека в шумния живот. Тя няма карта за представяне... Душата ми е небосвод, на който ясно слънце грее и бури облачни трещят. Душата плаче и се смее в своя безпагонен свят. Тя също страда за народа. Да! Мъката и няма край. Но нужно ли и е да бъде с емблемата на полицай?...
2008-10-21