БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Морето дрипаво...

Лилия Рашкова Радоева (лира)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Морето дрипаво. Смехът на залеза. Не помня виках ли. Живот преваляше. Животът вече преваля хребета. “Еще не вечер” – заклевам себе си. Животът страшен и светъл. Скучно е. Не ми достигат сълзи за музика. Не ми достигат мечти за песен. А помня някога – беше ми лесно. Не ми е пролетно. Безкрайна зима. Не чувствам полетно небета има ли. Небето, моето, е сън и спомен. Живея себе си, без да се помня. Не ми е тъжно. Не ми е смешно. Изглеждам някак си. И все погрешно. Изглеждам глупаво. Край мене локвички. В морето дрипаво измислям котвички.