БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Душата на таланта

(джинджър)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Питам се това ли е живот –

 всеки ден да търсиш порив нов,

 дали за това си готов, или животът ще е все суров…

 Изведнъж ще намериш нови надежди,

 породени от твоите стремежи,

 и своя талант ще покажеш,

 по пътя напред ще вървиш даже.

 И талантът, вдъхновението и любовта

 няма да бъдат само мечта.

 За литературата всичко ще дадеш,

 за да бъде денят ни малко по – свеж.

 Заради България ще покажеш душа,

 за да достигне тя небеса…

Навярно и днес след смъртта се четат твоите писма…

 За баща и син Славейкови спомен има днес

и всеки един от нас отдава им чест…

 Ще бъдат запомнени във вековете дори,

 защото България някога ги роди…


2008-10-11