БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

* * *

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл: Прелюдии от Йордан

Ти, която виждаш блясък на хората в очите на само/Убийцата спомни си празник на “Във въздуха, там остават твоите корени, там, във въздуха…”* Jiskor върви и знай не се обръщай ще те погледна с гняв * Пол Целан
2008-08-24

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)