БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Когато ти си тръгна

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Рисувани на голо стихове (2007-8)

Това беше онова малко дете,
което проплака,
когато ти тръгваше.
То си стисна душата в ръце
и тъгата разплиска в лицето му
черни сенки от облаци.

Аз не знаех, че още е тук
това малко дете
със големи очи и повдигнати вежди
и с юмручета свити,
а в тях - крехки листчета
от цветята в градината.

Мислех, че е пораснало
и някъде тръгнало е да учи,
или се е оженило,
а то си стояло притихнало
със сърце като гълъбче
и пърха във мене.