БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Нека ти кажа...

Валентин Йорданов (valiordanov)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Цвета на вятъра ли искаш да ти кажа? През лятото е с цвят на тишина. През зимата е бял като миража, а пролетта е с багри на жена. Различен е, защото все рисува. Талантът му навсякъде личи. С дърветата понякога танцува, разсърди ли се – ледено боли… Понякога е с цвят на топла нежност. Понякога по детски е игрив. През есента, листа в килим подрежда, изпъстрено прекрасен и красив. Вятърът е с цвят на звездна ласка. Танцува с птици, гони се с вълни. Нима си сляп за неговите краски? Цветът се разпознава… не горчи.
2008-07-30