БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Дом

Полина Феньова Филипова - Александрова (hamlet)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: 2003


Дом


Три черни фигури
танцуват странен танц
в запуснатото гробище:
                глух, ням и сляп гранит
                всред живи житни ниви:
не могат да избягат
от бесните пчели.

Под старата камбана -
там дивите пчели
направиха си дом.

Не винаги, когато
приижда силен вятър,
                но винаги, щом дойде
                човешки дeн последен,
                камбаната потръпне
                и викне тя по воля
                на
                човешката ръка:
тогава се надига
безчисленото ехо
на дивите пчели.

Дали те бранят само своето
спокойствие?
. . .

Под старата камбана,
на гробището стражник -
там дивите пчели
направиха си дом.

От питите прокапва
уханен мед и восък
и трупа се с години
на пръстения под.

И ето, казват хората,
насред камбанарията
поникнал слънчоглед.polina.filipova@gmail.com
May 2003


2008-07-23