БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


С три гл̀авни

Кирил Евгениев Кирилов (Киарт)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:Приятели,
очите ви, приятели.
Косите ви – 
принцеси на природата.
Встрани,
почти съвсем встрани от модата:
оБичам ви, изящни издеватели!

Встрани от шегобийството –
Очите ви.
Там няма нищо, нищо боядисано.
Рисувано е.
Няма “ах!” и слисване.
Художникът ли?
Все така обичам Го.