БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Реката

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Рисувани на голо стихове (2007-8)


ЦИКЪЛ Откровено за "Откровения"


Сега ми трябва, мъдра и спокойна,
една река в която да поплувам;
под кичестите сенки на върбите
една любов да потопя безшумно.

И в лодка, дето сам-сама се носи,
да бъде само моето мълчание;
не искам спомени от диви нощи,
ни бурни дни, изпълнени с терзания.

Какво, че на брега ще ме причакват
хиените на мойте буйни страсти;
ще обикалят, пламвайки прикрито,
с червените очи зад туфи с храсти!

Дано по-дълго да остана скрита
насред река, потънала в мълчание,
прегърнала душата, на която, 
отново вдъхвам в гърлото дихания.