БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Кой каза че е ерес?

Георги Василев Динински (daik)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: ....и Маргарита

Аз съм синът Божии!
На притчата прикрият език
за тебе може да е сложен,
тогава подмени го с вик!
Аз съм син Божии!
Помни:
Не може да си еретик,
когато със баща си разговаряш!
Дори и дяволски да бъде твоя лик….
Ако си Бог си длъжен пред децата си да отговаряш!

2003-04-29