БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Продава се

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Продава се
мамо
душа се
продава

душа се 
продава
мамо

дано се 
промъкне
в Рая

Дано се
промъкне
в Рая
мамо

пред твойта
душа
мамо

пред
нея
да се
     кае

пред нея
да се кае
мамо

с Нея
да се
     слее.