БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

* * *

Krasimira Bozhanova Bobeva (kristina_b)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл:

 

* * *

споря с моя невидим

събеседник от двайсети век

дебатирам уверено

жестикулирам сама

по напечената улица

 

какво ли си мислят

случайните минувачи 

(че съм пусната току-що

от градската лудница...)

но какво ли ми пука –

имам си събеседник

поне двайсет минути...

 

после ще замълча

до деня на Пришествието

подозирате ли ме?

 

 

 


2008-03-16

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)