БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Венче от маргаритки

Мила Славова Неновска (миличка)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Венче от маргаритки

в косите ти от свила,

поставяш го с усмивка,

по детски дъх стаила.

Възторжена сияеш,

по-горда от царица,

и бързаш да играеш

във росната тревица.

Полянка маргаритки

в косите ти от злато -

попивам тез усмивки

и в мен настъпва лято.

В душата запечатвам

миг слънчево вълшебство,

ще пазя туй богатство -

денят от твойто детство.

Във сплетените плитки

ще виждам миг отминал:

корона маргаритки

в косите от коприна...

2008-03-14