БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Русалки

Евгений Иванов (евгений иванов)

Раздел: Поезия на чужд език  Цикъл:


"Русалки" И.Н. Крамской

Расшиты золотомъ, да не въ парчѣ.
На камнѣ колотомъ сидятъ онѣ.
Власы зеленыя, въ нихъ лунный свѣтъ.
Навѣки прокляты, за сотни бѣдъ,
За сотни радостей, за кратокъ вѣкъ.
Что ты испуганъ такъ, братъ человѣкъ?

2008-03-11