БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

"РОКЛЯ НА ЦВЕТЯ"

Валентин Желязков (тарапо)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл:

Градът бе лъскав, истинско сияние,
витрина на луксозен магазин...
Пред нея мъж, загледан с обаяние,
в рокличка със вид неотразим...

Прекрасна - ярка, с хиляди цветя,
рокличка достойна за царица
ще пожелае да се покаже на света
със нея всяка, хубавица...

Гледаше човека, а стъклото,
зад него отразяваше света,
потокът, хората - живота...
зад гърба му дишаше града...

Едно момиче слезе от трамвая,
държеше Мама под ръка,
таз рокличка на нея - зная,
ще блесне, като истинска звезда...

Загледан тъй, усмихна се мъжа,
витрината оглеждаше детето,
от някъде двигател изръмжа
изсвири с гуми, след което...
Майката понечи да затича,
след туй, колата връхлетя
и помете малкото момиче...

Светът утихна.........

Скъпата витрина потрепери,
майката останала без глас
потъна в Адските му двери,
които са...невидими за нас...

Животът спря!  Слънцето се скри!
до детето коленичил бе човека,
свали сакото си и го покри,
но... не стана му по-леко...

Застинал миг във детските очи,
на радост, на живот без корист,
караше светът да замълчи,
с вина... отчаяна до болест.

И...миг, градът се съживи,
линейката изгуби се зад блока,
дъжда отмива кървави следи,
изтичащи в канала  със потока.

Мъжът погледна скъпата витрина,
и онази дивна рокля на цветя,
момичето... край нея си "замина",
и... в "суматохата" не я видя!..

Дъждът....
Последната надежда.....
Греховете да измие на света,
неразбрала нищо - продавачката подреждаше...
Една красива рокля, на...... цветя...


2008-01-07

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)