БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПОЕЗИЯ - 6

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: К. КОВАЛДЖИ - СТРАНИЦИ ОТ „МОЯТА МОЗАЙКА”

        Не е възможно да се даде окончателно определение за поезия, „да се уцели в десятката”, както се казва, в центъра на поезията. Защото тя не ти е мишена с „ябълка”, а е като геврек, на който центърът е мним! Има колкото си поискаш повече или по-малко верни определения, но те са все по окръжността.

        Абсурдизмът в поезията е като силнодействащо средство срещу навика, апатията (като инсулина, разкъсващ вкочанените нервни връзки, за да могат те да се въвстановят и обновят).

        Авангардистите, съчинителите на творческите  –изми (манифести) обясняват своите намерения преди или вместо резултатите.

Системата („-изъм”) и талантът са като скелето и сградата.

Алексей Парщиков, например, има нови очи. Парщиков е като мим. Изобразява вещите, не понятията.

Владимир Аристов пък има нова леща. Аристов разгръща малкото усещане в голямо, боледува от изкуството, тънък и жилав. Интраверт, търсещ разбиране црез отчеждението!

Върху младия поет Н.  са паднали сенките на големите майстори.

Младата Щ. В нея се бори поетът с поетесата.

 

 

оригиналът:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Невозможно дать окончательное определение поэзии, «попасть в точку», так сказать, в центр понятия. Потому что это не мишень с «яблочком», а бублик, у которого центр — мнимый! Сколько угодно более или менее верных определений, и все — по окружности.

Абсурдизм в поэзии — как сильнодействующее средство против привычки, апатии (инсулин разрывает окостеневшие нервные связи, чтобы они, восстанавливаясь, обновились).
Авангардисты, сочинители творческих измов (манифестов) объясняют свои намерения до или вместо результатов.
Система («изм») и талант — как леса и здание.
У Алексея Парщикова, например, — новые глаза. Парщиков как мим. Изображает вещи, но не понятия.
У Владимира Аристова — новая линза. Аристов маленькое ощущение развертывает в большое, болен искусством, тонкость и вязкость. Интраверт, ищущий понимания через отчуждение!
На молодого поэта Н. падают тени больших мастеров.
Молодая Щ. В ней борется поэт с поэтессой.

 


2008-01-04