БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

НЕСПОКОЙНАТА НЕПОДВИЖНОСТ - 4

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: К. КОВАЛДЖИ - СТРАНИЦИ ОТ „МОЯТА МОЗАЙКА”

Атомите се намират в непрестанно движение, звездите – също, но от тях е съставена неподвижността на обектите, на телата – на земната твърд и на небесната.

...Неподвижна форма на скоростта е: светлината на лапмата в стаята, струята вода от крана...

 

оригиналът:

БЕСПОКОЙНАЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ

Атомы находятся в беспрестанном движении, звезды — тоже, но из них-то и составлена неподвижность объектов, тел — тверди земной и небесной.
…Неподвижная форма скорости: свет в комнате, струя из крана…


2008-01-04