БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

СТРАНИЦИ ОТ „МОЯТА МОЗАЙКА” - 1

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Преводна проза  Цикъл: К. КОВАЛДЖИ - СТРАНИЦИ ОТ „МОЯТА МОЗАЙКА”

Преди няколко години излезе книгата ми „Обратно броене”, в която имаше две части на „Моята мозайка” – бележки, спомени, размишления, литературни портрети, - своеобразен дневник на мислите, на вътрешния живот. Аз продължавах с хаотичните си записки. И с удоволствие и за собствено оправдание прочетох следните редове на Леонид Зорин  от неговите „Зелени тетрадки”: „Не малко беше изкушението някак да организирам тези записки, да ги подредя по теми. Но в края на краищата го преодолях... В липсата на връзка има някаква истина.”

И тъй, продължавам „Моята мозайка”. И – като имам предвид независимостта си от външните събития – дати не слагам.


оригиналът:
СТРАНИЦЫ «МОЕЙ МОЗАИКИ»

Несколько лет назад вышла моя книга «Обратный отсчет», в которой были две части «Моей мозаики» — заметок, воспоминаний, размышлений, литературных портретов, — своеобразного дневника мыслей, внутренней жизни. Я продолжал эти «хаотичные» записи. С удовольствием прочитал себе в оправдание строки Леонида Зорина из его «Зеленых тетрадей»: «Было немалое искушение как-то организовать эти записи и расположить их по темам. В конце концов, я его преодолел... В бессвязности есть некая правда».

Итак, продолжаю «Мою мозаику». В виду независимости от внешних событий — даты не ставлю…


2008-01-04