БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Цезарю (трiолетъ)

Евгений Иванов (евгений иванов)

Раздел: Поезия на чужд език  Цикъл:

Народъ ликуетъ предъ тобой,
Но сердцу грустно, одиноко.
Поэту внятенъ голосъ твой:
"Народъ ликуетъ предо мной".
Но, что толпы стодушный вой?
Ко небу подниму лишь око,
Толпа ликуетъ предъ Тобой,
Но въ Геѳсимани одиноко. 

2007-12-30

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)