БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПОЕЗИЯ - КИРИЛ КОВАЛДЖИ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Проза на чужд език  Цикъл: КИРИЛ КОВАЛДЖИ - Избрано

 Не е възможно да се даде окончателно определение за поезия, „да се уцели в десятката”, както се казва, в центъра на поезията. Защото тя не ти е мишена с „ябълка”, а е като геврек, на който центърът е мним! Има колкото си поискаш повече или по-малко верни определения, но те са все по окръжността.
Абсурдизмът в поезията е като силнодействащо средство срещу навика, апатията (като инсулина, разкъсващ вкочанените нервни връзки, за да могат те да се въвстановят и обновят).
 Авангардистите, съчинителите на творческите  –изми (манифести) обясняват своите намерения преди или вместо резултатите.
Системата („-изъм”) и талантът са като скелето и сградата.
Алексей Парщиков, например, има нови очи. Парщиков е като мим. Изобразява вещите, не - понятията.
Владимир Аристов пък има нова леща. Аристов разгръща малкото усещане в голямо, боледува от изкуството, тънък и жилав. Интраверт, търсещ разбиране чрез отчуждението!
Върху младия поет Н.  са паднали сенките на големите майстори.
Младата Щ. В нея се бори поетът с поетесата.


оригиналът:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Невозможно дать окончательное определение поэзии, «попасть в точку», так сказать, в центр понятия. Потому что это не мишень с «яблочком», а бублик, у которого центр — мнимый! Сколько угодно более или менее верных определений, и все — по окружности.
Абсурдизм в поэзии — как сильнодействующее средство против привычки, апатии (инсулин разрывает окостеневшие нервные связи, чтобы они, восстанавливаясь, обновились).
Авангардисты, сочинители творческих измов (манифестов) объясняют свои намерения до или вместо результатов.
Система («изм») и талант — как леса и здание.
У Алексея Парщикова, например, — новые глаза. Парщиков как мим. Изображает вещи, но не понятия.
У Владимира Аристова — новая линза. Аристов маленькое ощущение развертывает в большое, болен искусством, тонкость и вязкость. Интраверт, ищущий понимания через отчуждение!
На молодого поэта Н. падают тени больших мастеров.
Молодая Щ. В ней борется поэт с поэтессой.

 

 


2007-12-30