БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Кални следи върху пролетна пряспа

Георги Василев Динински (daik)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: По пътеката

Аз локвичка от твоя бяг,
в попътността прецапах.
Прости последен сняг,
че чистотата ти изцапах!