БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

На чужд адрес

Павлина Гатева (670301)

Раздел: РАЗКАЗИ  Цикъл: Рисувани на голо стихове (2007-8)

       

-         Това твоето име ли е?

-         Не, друго.

-         Тогава защо сме тук?

-         Защото е свободно. Собственикът отдаван е зад граница, но ми е преотстъпил адреса.

-         Но защо не при теб?

-         Приеми, че това е гнездо.

-         “Гнездо за самотни души”

-         Може и така да се каже – ти ще идваш тук, когато ти е самотно. И аз ще се отбивам понякога.

-         Значи срещите ни ще са случайни?

-         Почти. Но не се безпокой, видя ли, че си тук, и аз ще идвам.

-         Но винаги ще оставяш крилата си до вратата

-         Да. Щом ми се прииска, отлитам.

-         А когато ми е самотно, мога ли да идвам първа?

-         Да.

-         А как да разбера, ако никога повече няма да те дочакам?

-         Няма как да разбереш. Само не бива да позволяваш на болката да те обзема.

-         Но нали точно за това...


2007-12-07