БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ПОРТРЕТ

Стефан Кулев (koulev)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Планетите припяват дитирамби
и с орбитите им се сливам цял:
надсмиват се над късните ми ямби
със нежно-ироничен ритуал.

Една вечерно-утринна Венера
забързва обичайния си ход
- с душа на поетеса и хетера -
шегува се със земния живот.

И мислите ми тичат реторични
- от хаоса им - пак съм оцелял
ах, смейте си планети хаотични
от светлината ставам все по-бял!

Очаквам все нощта да ми прощава
тъй както ще я има подир мен:
планетен хор докрай да ме заставя
да се раздавам в хаоса студен!

Съдбата ми - едно момиче синьо
ще впие пръсти в странното ми аз -
небето като храма на богиня
изпива изумения ми глас...