БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Люлка

Валентина Панайотова Шейтанова (янтрея)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В този вечерен парк, аз,жена на години, като малко дете полетях към звездите. скри ме топлият мрак. минувач не премина, затова се люлях без дори да попитам: "Ах,дали ми прилича? дали ми прилича да се правя отново на малко момиче?" Не попитах защото този мрак ме разтвори. Имах само посока - отдолу-нагоре. И ми беше чудесно, безнадеждно щастливо, и не исках да зная, че от мен си отива тази младост,в която твърде рано усетих, че вървя по земя, но жадувам небето.
2007-11-15