БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Изпитание на чувствата

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл: Публикувани

Скъпернически отчупваш
още димящите залчета 
и ги слагаш 
пред мене на масата;
караш ме да се чувствам просяк, 
неял от години;
стомахът ме присвива, 
а ти ми подаваш 
колосаната салфетка
и казваш: “Не бързай”

 

 

Публикувано във в. Ретро 11-17 февруари 2011