БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


тупик

Силва Грийн (dakota)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Заспиват всички звездни нощи 
от толерантност към деня -
като обелен нар -  животът
разтваря гръд и самота...
Заспиват сънища пророчни
във линиите на дланта.
Прелитат множество въпроси
във хаоса на мисълта.
Пространствата са без посоки -
рояци съскащи жила.
Душата ми взривява моста,
подхвърлен й от вечността...

2007-10-18