БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Езерото

Пламен Станков Глогов (sarcomadroll)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл:

Аз имах сън - в него вървях през безкрайна пустиня.

С мен бяха хора, неизброимо много хора, които ме следваха.

Един подир друг се обезверяваха, че няма капка вода насред пясъците - жаждата им да утоли.

И всички спряха, докато аз продължавах да вървя.

И всички спряха и ме погледнаха невярващи...

И аз спрях тогава и се обърнах към тях, а в очите им безнадеждността се смени с удивление...

Защото навсякъде около мен изби вода и те виждаха как потъвам в нея първо до коленете, а после до кръста.

И всички мислеха, че водата е избила от пустинята и че аз се давя в нея.

А всъщност аз се превръщах във вода.

И когато разбраха това, мен вече ме нямаше и тях също, защото те всички бяха станали на реки и отвсякъде прииждаха, за да се влеят в мен.

И тяхната вода носеше всичко и спомени и мечти сбъднатим и небивали, но техни.

А аз пеех докато се съединяваха с мен, защото разбрах, че нищо от тяхното не е загубено и всички ще го споделят със себе си и с другите. И ще го почувстват отново. И ще го запазят завинаги...


2007-09-29