БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

За формата и съдържанието

Боян Митков Паничаров (absolute)

Раздел: Афоризми  Цикъл: ОТНОСИТЕЛНОСТИ (афоризми)

Реторичният въпрос е всъщност софистичен отговор. Привидното задаване на един въпрос е най-удобният начин този въпрос да не бъде зададен.

 

 

 


2007-08-30