БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ОБРАТ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Душата ми е приказка прастара 
за истина - навън с хастара.

Знам, за добро бе, че от мен
светът на външното бе уловен.

Затвор сега съм за едно чудовище.
…И ще му стана вечно гробище.
2007-08-26