БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Сън

(ariel)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: ВКУС НА ХМЕЛ

Този топъл сън няма свършване. Отлежават познатите истини. В мене лятото чака прекършено. А стихът ми заспа недописан. Колебливо прелиствам нощите – да намеря най-тъжния спомен. Уморена луна, не тръгвай още. Моят сън е тъжен и безлюбовен.
2007-08-19