БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Моливът тихо скърца

Е. Кехецикян (selsal)

Раздел: Афоризми  Цикъл: Архименти

Най-лесното в измислянето на една история е идеята. А най-трудното е идеята да си струва.
----

Мъчнотията да се започне една история иде от това, че тя не се разказва от средата. Мъчнотията да се завърши една история е поради простата причина, че началото й е вече разказано.
----

Кратката история няма предимства. Само онзи, който разбира това, ще я разкаже сносно.
----

Няма голяма история, която да е дълга история. Но всички големи истории са от купища страници.
----

Добрият писател се различава от слабия писател по това, че започва да разплита сюжета още от първото си изречение.
----

Кратките изречения са изход, но не и решение. Никога не бъркай подправката с ястието.
----

Старото правило за повече глаголи и по-малко прилагателни превръща писателите в неврастеници, а повествованието във вечерни новини.
----

Опитът да бъдеш ясен никога не бива да е за сметка на желанието да казваш непознати неща.
----

Добрата история не понася да я мислиш. Тя иска да бъде писана.
----

Не убивай героя си преди да си го съживил. Не го съживявай преди да си готов да живееш неговия живот.
----

Препинателните знаци са скритото изречение в изречението. Те помагат на читателя да диша и да мисли. Авторът няма друга грижа, освен тая грижа.
----

Дългото изречение или ще те издаде, или ще те венчае.
----

Дори талантлив, младият автор проявява силата си най-вече в първия абзац – първата строфа. Цялата му незрялост проличава след това.
----

Никога не пиши на конвейер. В същото време не си позволявай да пишеш на периоди.
----

Само четенето прави писането.
----

По-добре е историята ти да е добър разказ, отколкото ти да си добър разказвач.
----

Тайната на диалога е да задраскаш предното изречение с изречение, което вече знаеш, че колкото и вярно да е, ще задраскаш.
----

Когато трябва да описваш прави го в пряка реч. Когато искаш да отречеш една мисъл, опиши отрицанието.
----

Всичко е история! Името на героя, жестът на героя, появата героя. Всичко е ситуация. Картината, думата, пунктуацията. Не си позволявай да използваш каквото и да било, поради техническа нужда.
----

Пиши така, че във всеки момент текстът ти да е годен за четене.


2007-08-18