БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Част от мен

Стела Христова (gataka)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Не ме съди за това, което виждаш, не е то мен изцяло, то е част от мен. И с думи, и без думи да обиждаш, късче ти от мене зърваш, късченце от моя ден. За миг не можеш ти света ми да усетиш, повърхностно се плъзгаш и не знам защо ли чакаш нещо да намериш, от което да боли, да ме е срам. Сив и скучен ли живота ми ти виждаш, твърде празен за забавните неща. Но чувстваш, знам, че с мен ще се удавиш, а те е страх от дълбоката вода. Усещаш част от мойто аз и ще избягаш, с ненавист, че докосна тъмнина. Мракът в мен тъй лесно се открива, трябва време на намериш светлина.