БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Стихове на Блок /4- Марина Цветаева

Илияна Боянова Делева - Латковска (ила)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл:На звяра - бърлога,
на странника - път,
на мъртвия - талига,
всекиму - своето.

На жената - да хитрува,
на царя - да царува,
на мен - да славя
името ти.оригиналният текст


Зверю - берлога,
Страннику - дорога,
Мертвому - дроги.
Каждому - свое.

Женщине - лукавить,
Царю - править,
Мне - славить
Имя твое.
2 мая 1916
М. Цветаева

2007-07-07