БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ЖИВОТЪТ

Стамен Василев Стаменов (zoomaniak)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Тънка нишка заблестя и заговори.
Беше пролет и усмивка се роди 
малък паяк се прозя е забърбори.
Спусна се надолу.
Гладно птиче, как го клъвна, 
как уби го в полет?

2003-04-10