БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


+++ - (на pin4e)

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

+++
                           на pin4e

Животът - дявол с дървен чук - 
от гола плът кове... пържоли.

Докато твоят буден дух 
за истината с Бога спори,

там някой... шест кокошки коли.
2007-06-13