БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


За щастието

Мая Великова Попова (инес)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Когато щастието нощес похлопа

с премръзнали ръце - да влезе вътре,

да го прегърнеш нежно, да се стопли -

ти беше лаконична: заповядай утре!

Затвори троснато, загърнала се в шала,

остави го да зъзне в тъмнината.

Самотна, цял живот бе пропиляла.

А щастието спеше пред вратата...


2007-06-01