БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


КЪМ ДРУГА ЗЕМЯ

венцислав стайков стайков (вениамин)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Черният гълъб е маскиран в бяло
        даже не се вижда
само сянка се прокрадва над мира
    както илюзионистът вади
от ръкава си пера толкова дълго
остава съмнението че е оскубал ангел
но това е В-52 с мирни средства
защото бомбите имат яйцевидна форма
и правят гнезда за птеродактили...

Скоро Земята ще се излюпи отново.