БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ОПИТАХ ДА ОПИША СВОБОДАТА

Валентин Йорданов (valiordanov)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Свободата е бяла престилка на мрака, перце от крилото на ангел, пресечната точка на стремеж и очакване, летеж който няма да кацне. Свободата е шепот, свободата е крясък, хоризонт който виждат очите. Свободата гранит е !Свободата е пясък! Тя е спътницата на мечтите! Тя е още и обич и вяра! Свободата е всичко и нищо! Понякога тя е дори изгаряне в гнездото на влюбени птички. Свободата извива многоцветна снага и докосва небесните двери. Аз видях я!Приличаше на дъга като усмивка разперена. Опитах се с думи да я опиша, но тя не е думи, а усет. Тя е просто спокойно дишане и се познава с вкусване.