БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Задача от раздел "Теория на безкрайните числа"

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Рисувани на голо стихове (2007-8)


Ако е вярно,
че пространството и времето,
подобно земната кора
в тектонските скали,
нагънаха се в мощен катаклизъм,
за да се срещнем аз и ти,
каква е вероятността
процесите да се повторят?