БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


в пустинята ...

Силва Грийн (dakota)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Платила съм за всичките си обеди.
За недостатъчно затоплените думи,
за поувехналите чувства, за умората,
за кипналите от безвкусица прелюдии ...

Пред никого не съм открила дългове -
познавам вече слабости човешки.
С веригата на дяволските пръстени
душата си не оковах във грешките.

От никого не ще да искам прошка
и никой дълго няма да ме помни.
И скъпите блюда "умират" в кофите
под пръстите обучени да хвърлят ...

От бряг,  на бряг мечтите си загубих -
през изпитанията плувах без весла,
във скуката на минали оскъдици
и най-желаното в апатия разлях ...

Разхождам се спокойно като спомен -
в тъгата си обикнах безразличието.
В пустинята на ситите компромиси
от съвестта на раните се скривам ...


2007-05-10