БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Стари цветя

Който трябва ме знае (dusk)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Аромат на стари цветя
запълва нощта,
стая вековна с 
мебели странни
лъч на детска мечта,
и спомени бегли,но трайни.

Прах по лакирана маса,
напомня на нещо
незнайно,
меки отблясъци,тъмно дърво,
топлина и старост тъй
крайна.

Кадифени пердета се спускат
 до пода,
галят очите с лъскава кожа,
мекота и сигурност плуват
в моята ложа.

Мир и топлина облива света
на моята стая мисловна.
Душата намира покой
невинна или неземно греховна,
реалност условна...

Смъртта идва с аромат на
стари цветя,
изтръгва мисли безкрайни,
прегръща,откъсва тяло невярно,
поглъща,
дарява чиста топлина.