БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Празник

Който трябва ме знае (dusk)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:Крясък пищи, червени очи,
поля от огньове,
въглен гори,черни мечти,
слънце се моли,черепи голи 
замръкват в нощта.

Времето трови,
безбожник се рови
в свойта съдба,
грозна душа,мъртви деца
заспиват блажено.

Голи тела убива студа,
Вятър ръмжи,стене,мълчи,
тихичко пее вечната песен:
“Човешкия дух,набързо обесен,
отвесно виси...”

Бяла стена с черни петна
рухва в кръвта,червена вода
ярко блести,червей пълзи,
гърчи се,ври,
безмълвно си стене.